Chương Trình Huấn Luyện

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN

I/ PHẦN SƠ ĐẲNG (12 THÁNG):

A. THÁNG THỨ 1 - THÁNG THỨ 3:

- HẾT THÁNG 1: ĐÁNH GIÓ VỚI TẠ SẮT

- HẾT THÁNG 2: ĐÁNH BAO CÁT, ĐÁNH BANH

TẤN PHÁP

 • TRUNG BÌNH TẤN
 • ĐINH TẤN
 • TRẢO MÃ TẤN
 • XÀ TẤN
 • HẠC TẤN

THỦ PHÁP

 • THÔI SƠN (THƯỢNG-TRUNG-HẠ)
 • TẢ CUNG THỦ - HỮU CUNG THỦ
 • PHƯỢNG DỰC
 • ÂM THỦ
 • DƯƠNG THỦ

CHẨU PHÁP

 • ẨN LONG
 • LOAN ĐÀI
 • HOÀNH PHONG
 • BẠT PHONG
 • GIÁP ĐỊA

CƯỚC PHÁP

 • LONG THĂNG CƯỚC
 • KIM TIÊU CƯỚC
 • BÀNG LONG CƯỚC
 • ĐẢO SƠN CƯỚC

BỘ PHÁP

 • BỘ CHÂN NỘI QUYỀN

THỦ PHÁP

 • 5 BỘ TAY THỦ
 • 5 BỘ TAY CÔNG

QUYỀN PHÁP

 • KHAI MÔN TỨ TRỤ

THỦ PHÁP

 • BỘ GIẢI PHẦN TAY (3)
 • BỘ GIẢI PHẦN CHÂN (3)
 • BỘ GIẢI NẮM ĐẦU(3)
 • BỘ GIẢI ÔM SAU LƯNG (3)
 • BỘ GIẢI TAY TAM CHIẾN (3)
 

B. THÁNG THỨ 4 - THÁNG THỨ 6:

CƯỚC PHÁP

 • NGHỊCH LÂN CƯỚC
 • LẠC MÃ CƯỚC
 • THIẾT TIÊU CƯỚC
 • HỔ VĨ CƯỚC
 • LƯU VÂN CƯỚC

THỦ PHÁP

 • BỘ TAY ĐƯỜNG TĂNG PHẠT ÁC: PHẦN 1 (DÙNG NGỪA BẠN - THÙ)
 • BỘ TAY ĐƯỜNG TĂNG PHẠT ÁC: PHẦN 2 (DÙNG ĐỂ CÔNG VÀ THÂU QUYỀN ĐỊCH NHÂN)
 • BỘ TAY CHUYỀN (3)
 • 6 BỘ TAY TRỒNG KHÓA

QUYỀN PHÁP

 • MAI HOA QUYỀN (8 CUNG BỘ)

 

 

C. THÁNG THỨ 7 - THÁNG THỨ 9:

QUYỀN PHÁP

 • MAI HOA QUYỀN (TIẾP THEO)

6 THẾ SƠ ĐẲNG

 • TẤN KỲ LÂN BỘ (3)
 • SONG CUNG BẢO NGUYỆT (2)
 • THẦN CUNG XẠ HỨA ĐIỀN (2)
 • TẤN CÔNG (2)
 • TAM XÍCH KIẾM TRẢM THANH XÀ (2)
 • THIẾT BẢN ĐẢ HỒNG HÀI (2)
 

D. THÁNG THỨ 10 - THÁNG THỨ 12:

BỘ PHÁP

 • BÁT HUÊ TRANG: PHẦN 1 (DI ẢNH BIÊN)

THẾ SƠ ĐẲNG

 • THIỀM THỪ QUÁ HẢI (3)
 • LÃO TIỀU QUẢI SƠN (3)
 • LÃO MAI ĐỘC THỌ (3)
 • CÂU LIÊM THƯƠNG (2)
 • CAO THẢO MÃ QUYỀN (5)
 • BÌNH SA LẠC NHẠN (3)

ĐỔI THẾ CHIẾN LƯỢC

QUYỀN PHÁP

 • MAI HOA QUYỀN (TỨ TRỤ)

HỌC BỘ ĐẤU

 

PHẦN TRUNG ĐẲNG (24 THÁNG):

A. THÁNG THỨ 1 - THÁNG THỨ 3:

QUYỀN PHÁP

 • LUYỆN THẤT TINH BẮC ĐẦU

5 THẾ TRUNG ĐẲNG

 • LINH NGƯ VƯỢT THỦY
 • TẤN CÔNG
 • TAM XÍCH KIẾM TRẢM THANH XÀ
 • ĐỒNG TỬ BỔNG NGÂN BÌNH
 • PHƯỢNG VŨ CAO SƠN
 

B. THÁNG THỨ 4 - THÁNG THỨ 6:

QUYỀN PHÁP

 • MAI HOA CHIẾN PHÁP

5 THẾ TRUNG ĐẲNG

 • CAO THẢO MÃ QUYỀN
 • GIAO LONG NGỘ VŨ
 • LÃO TIỀU QUẢI SƠN
 • LÃO MAI ĐỘC THỌ
 • ĐỘC LONG XUẤT ĐỘNG

THỦ PHÁP

 • 7 BỘ TAY TRỒNG PHÁ
 • BỘ TAY KIỀNG

BỘ PHÁP

 • 7 BỘ CHÂN CÂU LIÊM THƯƠNG

BINH KHÍ

 • THÁI SƠN CÔN: BÀI 1
 • CÔNG - THỦ CÔN
 • GIẢI THẾ CÔN

 

 

C. THÁNG THỨ 7 - THÁNG THỨ 9:

BINH KHÍ

 • BÀI ĐẠI ĐAO
 • 5 BỘ THỦ - CÔNG ĐAO
 • GIẢI THẾ ĐAO
 • ĐỐI LUYỆN CÔN - ĐAO

5 THẾ TRUNG ĐẲNG

 • THẦN CUNG XẠ HỨA ĐIỀN
 • BÌNH SA LẠC NHẠN
 • MÃNH HỔ LY SƠN
 • HỒI MÃ SONG CHÙY
 • THIỀM THỪ QUÁ HẢI
 

D. THÁNG THỨ 10 - THÁNG THỨ 15:

THỦ PHÁP

 • XUYÊN THOA THỦ PHÁP
 • 7 BỘ TAY ĐIỂM HUYỆT
  • SONG CHỈ
  • HẦU THỦ
  • THÔI SƠN
  • CƯƠNG ĐAO
  • PHƯỢNG DỰC
  • LONG TRẢO
  • ĐAO HẢI

CƯỚC PHÁP

 • ĐỘC CƯỚC THIẾU LÂM
 • 7 BỘ CHÂN ĐỘC CƯỚC MÃ
  • NỘI QUYỀN
  • TẢ MÃ BỘ
  • LẠC MÃ
  • NGHỊCH LÂN
  • CÂU LIÊM THƯƠNG
  • BÁ HUÊ TRANG
  • MA VƯƠNG BÍ PHÁP

THÂN PHÁP

 • CỬU BỘ DI QUYỀN

BINH KHÍ

 • THÁI SƠN CÔN: BÀI 2
 • LIỄU ĐIỆP SONG ĐAO
 

D. THÁNG THỨ 16 - THÁNG THỨ 21:

QUYỀN PHÁP

 • NỮ HOA QUYỀN
 • LUYỆN CÔNG - VẬN KHÍ

5 THẾ TRUNG ĐẲNG

 • MA VƯƠNG TRÁ TẨU
 • ĐỊA HÀNH XÀ VỸ
 • HỔ GIÁNG LONG THĂNG
 • THẦN ĐỒNG PHÁ THIÊN MÔN
 • PHẠT THẢO TẦM XÀ

HUYỆT ĐẠO

 • 12 CHÍNH KINH
 • 36 TRỌNG HUYỆT
 • 8 HUYỆT TÊ - LIỆT
 • 8 TỬ HUYỆT
 • NHÂM THẦN - NHÂM THẦN KHẮC HUYỆT
 • THỜI THẦN VỚI NGŨ HÀNH SINH KHẮC

BINH KHÍ

 • MAI HOA THƯƠNG
 

D. TỪ THÁNG THỨ 22 TRỞ ĐI:

QUYÈN PHÁP

MAI HOA THUNG

NGŨ HÌNH KHÍ CÔNG

THUẬT CƯỜNG THÂN