Khai giảng Võ Đường : XUYÊN ĐÔNG NHẠN

Môn Phái :


THIẾU LÂM - NỘI QUYỀN - TÂY SƠN NHẠN


Khai giảng Võ Đường : XUYÊN ĐÔNG NHẠN


Võ Sư Phụ Trách : Tô Đình Phi 


Biệt hiệu : Xuyên Đông Nhạn


Ngày 11/6/2018


Nhằm ngày 28/4 Mậu Tuất

 

Địa chỉ Võ Đường :


2A Mai Văn Vĩnh.Phường Tân Quy Q7.Tphcm