LIÊN HOAN VÕ CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG - LẦN THỨ 12 NĂM 2016.CHỦ ĐỀ VÕ VIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM

LIÊN HOAN VÕ CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG

LẦN THỨ 12 NĂM 2016

CHỦ ĐỀ "VÕ VIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM"

NGÀY 24-24 THÁNG 12 NĂM 2016